Trzeźwe wakacje

Bez nazwy-1

Zadanie publiczne pt. „Trzeźwe wakacje” realizowane poprzez:

  • Organizację trzydniowego obozu terapeutycznego dla grupy 10-20 osób

 

  • Organizację trzech jednodniowych wycieczek dla grup 10 -20 osób

 

  • Organizację rajdu rowerowego dla grupy 10-20 osób

w terminie czerwiec – wrzesień 2013 dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

. W ramach powyższego będzie propagowany trzeźwy styl życia. Na zajęciach, prelekcjach i poprzez prezentację będą przekazywane z jednej strony wiadomości o możliwych zagrożeniach, a z drugiej sposoby zapobiegania alkoholizmowi. Będą ukazane prawidłowe zachowania społeczne. Skuteczna realizacja celu ogólnego projektu ma prowadzić do: socjalizacji, częściowej resocjalizacji i zapobiegania marginalizacji oraz niedostosowaniu społecznemu młodych ludzi poprzez akceptację i wsparcie grypy, a tym kształtowania charakteru i postaw w przygotowaniu młodzieży do aktywnego uczestnictwa
w życiu społeczeństwa zgodnie z zasadami poszanowania drugiego człowieka, rozbudzenia do zaspokajania wyższej jakości potrzeb, nabycia umiejętności komunikacyjnych i prezentowania swoich osiągnięć.

sie 21, 2013 | Posted byb in Rok 2013 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------

Add Your Comment

Your email address will not be published.

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia