Warsztaty i zajęcia profilaktyczne

Bez nazwy-1

Zadanie publiczne pt. „Warsztaty i zajęcia profilaktyczne” będzie realizowane poprzez:

  • Organizację warsztatów profilaktycznych dla grupy 10-20 osób

 

  • Organizację zajęć profilaktycznych z konkursem na temat wiedzy o chorobie alkoholowej dla grupy 10 -20 osób

 

w terminie kwiecień – grudzień 2013 dla dorosłych, dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem alkoholowym. W ramach powyższego będzie propagowany trzeźwy styl życia. W ramach zajęć, prelekcji i prezentacji będą przekazywane z jednej strony wiadomości o możliwych zagrożeniach, a z drugiej sposoby zapobiegania alkoholizmowi. Będą ukazane prawidłowe zachowania społeczne.

Przewiduje się organizację trzech warsztatów (trzygodzinnych) z zakresu profilaktyki uzależnień:

  • warsztat profilaktyki uzależnienia od alkoholu –dwa warsztaty

 

  • warsztat profilaktyki współuzależnienia od alkoholu

 

W ramach warsztatów przewidziana jest emisja filmów edukacyjnych oraz panel dyskusyjny. W każdy dzień przewiduje się ciepły posiłek oraz napoje. Dodatkowo będzie możliwość rozmowy z psychologiem lub specjalistą psychoterapii uzależnień.

W ramach zajęć profilaktycznych z konkursem na temat wiedzy o chorobie alkoholowej przewiduje się organizację dwóch konkursów:

  • konkurs plastyczny „Miasto bez nałogów”

 

  • konkurs literacki – opowiadanie, esej „Żyję -  nie piję”

 

Podczas zajęć będą omówione zagadnienia związane z profilaktyką i trzeźwym sposobem życia. Zajęcia odbędą się cztery razy – dla każdego konkursu po dwa. Na pierwszym spotkaniu będzie prelekcja oraz omówienie regulaminu konkursu, na drugim wykład, podsumowanie konkursu i wręczenie nagród.

Wyróżnieni autorzy otrzymają nagrody, a nagrodzone prace zostaną opublikowane w dodatku do kwartalnika „FENIX Psychoterapia”.

sie 21, 2013 | Posted byb in Rok 2013 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia