Konkurs literacki – „Żyję – nie piję”

Bez nazwy-1

UWAGA KONKURS!!!!

Fundacja „Fenix – Powstań do Życia” zaprasza do udziału w konkursie literackim

„Żyję – nie piję”

Zasady udziału w konkursie:

 1. Format prac – Objętość wydruku nie powinna przekraczać 2 stron formatu A4, maksymalna ilość wierszy na stronie 35.
 2. Forma – dowolna – esej, opowiadanie, wiersz, itp.
 3. Aby wziąć udział w konkursie literackim należy złożyć  swoją pracę w postaci wydruku, w  1 egzemplarzu oraz należy dołączyć plik nagrany na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym, opisany swoim logo. (do zwrotu po zakończeniu konkursu)Dopuszczalne jest również przygotowanie pracy napisanej odręcznie lub na maszynie, wówczas taka praca musi zostać dostarczona w dwóch egzemplarzach.
 4. Nadesłane prace nie mogą brać jednocześnie udziału w innych konkursach oraz być opublikowane w czasie trwania niniejszego konkursu.
 5. Prace nadesłane na konkurs literacki muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie.
 6. Fragmenty innych utworów można zawierać w swojej pracy, ale podając ich źródło.
 7. Prace zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 8. Praca konkursowa musi zawierać w sobie elementy związane z profilaktyką uzależnień.
 9. Z tyłu pracy konkursowej należy umieścić swoje logo lub pseudonim. Nie należy umieszczać swojego imienia i nazwiska!!!
 10. Każda osoba może złożyć tylko jedną pracę konkursową. W przypadku wielu prac tej samej osoby – zostaną odrzucone wszystkie prace tej osoby.
 11. W odrębnej kopercie oznaczonej logo lub swoim pseudonimem identycznymi jak na pracy konkursowej należy złożyć następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, nr telefonu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację swojej pracy  konkursowej.
 12. Prace konkursowe   należy składać w siedzibie Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu „Fenix – Psychoterapia i Uzależnień” 44-286 Wodzisław Śląski os. XXX lecia 60 osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego)
 13. Ostateczny termin składania prac konkursowych – 15 październik 2013r.
 14. Po tym terminie Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Fundacji dokonana oceny prac konkursowych.
 15. Przewiduje się przyznanie nagród oraz wyróżnień dla najlepszych prac.
 16. Nagrodzeni uczestnicy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
 17. Wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane w dodatku do kwartalnika „FENIX PSYCHOTERAPIA”.
 18. Konkurs literacki „Żyje – nie piję”  jest współfinansowany ze środków otrzymanych od miasta Wodzisław Śląski.
 19. Zapraszamy do udziału w konkursie!!
 20. W razie pytań lub wątpliwości – można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej fenixterapia@op.pl lub telefonicznie tel.609716096
wrz 8, 2013 | Posted byb in Aktualności, Rok 2013 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia