„ROZWIŃ SKRZYDŁA WIEDZY”

Bez nazwy-1

Zadanie publiczne pt. „Rozwiń skrzydła wiedzy”  ma na celu aktywizację zawodową
i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Skierowane jest do osób
i  młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Polegać będzie na zdobyciu nowych umiejętności zawodowych i społecznych wynikających z nauki języka niemieckiego. Możliwość posługiwania się językiem obcym, szczególnie w położeniu makrogeograficznym
i przygranicznym naszego miasta Wodzisławia Śląskiego, zwiększa w znacznym stopniu atrakcyjność osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym na rynku pracy. Znajomość języka niemieckiego w wielu ofertach pracy jest głównym i kluczowym punktem angażu. Posiadanie takich umiejętności wyrównuje szanse przy poszukiwaniu pracy.

W ramach zadania prowadzony będzie przez wykwalifikowanego nauczyciela/lektora języka niemieckiego intensywny kurs języka niemieckiego. Zajęcia będą odbywały się co tydzień (dwie godziny lekcyjne) w Poradni FENIX. W ramach zadania osoby otrzymają materiały – podręczniki, zeszyty, materiały piśmiennicze, które również wykorzystają podczas nauki języka w domu. Po zakończeniu każdego spotkania przewidziany jest posiłek dla uczestników (młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym często przychodzi do Poradni bez posiłku, prosto ze szkoły i głodna).

Grupa docelowa -  osoby ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – około 10-20 osób

Po zakończeniu projektu osoby biorące w nim aktywny udział otrzymają stosowne zaświadczenia w języku polskim i niemieckim.

Dla młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym może być to dodatkową, wpływającą na ocenę ze sprawowania formą indywidualnego samorozwoju ucznia.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Wodzisław Śląski

lut 12, 2014 | Posted byb in Rok 2014 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia