DOROSŁOŚĆ-TRZEŹWOŚĆ-ODPOWIEDZIALNOŚĆ

logo_fenix_terapia
Zadanie   publiczne pt. „„DOROSŁOŚĆ – TRZEŹWOŚĆ   – ODPOWIEDZIALNOŚĆ”” będzie realizowane poprzez:

  1. Organizację   warsztatów edukacyjnych dla kobiet w ciąży (grupy 10-20 osób)
  2. Organizację   warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół średnich (grupy 10-20 osób)
  3. Organizację   warsztatów edukacyjnych dla kierowców (grupy 10 -20 osób)
  4. Akcję   profilaktyczną FAS/FAE

 

w   terminie marzec – grudzień 2014 dla kobiet w ciąży, młodzieży szkolnej oraz   kierowców. W ramach powyższego będzie propagowany trzeźwy styl życia. W   ramach zajęć, prelekcji i prezentacji będą przekazywane z jednej strony   wiadomości o możliwych zagrożeniach, a z drugiej sposoby ich zapobiegania.

Będą   ukazane prawidłowe zachowania społeczne.

 

Ad.1   Przewiduje się organizację jednego  warsztatu edukacyjnego (dwugodzinnego) z zakresu   problematyki FAS/FAE – w siedzibie Fundacji

 

W   ramach warsztatów przewidziana jest emisja filmów edukacyjnych o tematyce   FAS/FAE oraz panel dyskusyjny. W każdy dzień przewiduje się posiłek oraz   napoje dla przyszłych mam. Będą przekazane materiały edukacyjne i   informacyjne. Dodatkowo będzie możliwość rozmowy z psychologiem lub   specjalistą psychoterapii uzależnień.

 

Ad.2   Przewiduje się organizację trzech    warsztatów edukacyjnych (dwugodzinnych)

z   zakresu problematyki FAS/FAE – w szkołach średnich naszego miasta – głównie   skierowanych dla dziewczyn.

W   ramach warsztatów przewidziana jest emisja filmów edukacyjnych o tematyce   FAS/FAE oraz panel dyskusyjny. Będą przekazane materiały edukacyjne i   informacyjne. Dodatkowo będzie możliwość rozmowy z psychologiem lub   specjalistą psychoterapii uzależnień.

 

Ad.3   Przewiduje się organizację trzech warsztatów edukacyjnych (dwugodzinnych)

z   zakresu problematyki uzależnień  – dla   kierowców:

a)    dwa   warsztaty odbędą się w wybranych Ośrodkach Szkolenia Kierowców w naszym   mieście

b)    Jeden   warsztat edukacyjny odbędzie się w siedzibie Fundacji. Fundacja, w   porozumieniu z Komendą Powiatową Policji oraz Straży Miejskiej, dla   skierowanych osób (osoby, które miały konflikt z prawem w związku z   kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu) przygotuje zajęcia warsztatowe o   charakterze prewencyjno- edukacyjnym

W   ramach warsztatów przewidziana jest emisja filmów edukacyjnych o tematyce alkoholowej   i wpływu substancji psychoaktywnych na zachowania motoryczne oraz panel   dyskusyjny. Będą przekazane materiały edukacyjne i informacyjne. Dodatkowo   będzie możliwość rozmowy z psychologiem lub specjalistą psychoterapii   uzależnień.

 

Ad.   4 Przewiduje się organizację i przeprowadzenie akcji profilaktycznej z   zakresu problematyki FAS/FAE, polegającej na przygotowaniu materiałów   edukacyjno – informacyjnych zawierających:

a)    Informacje   o zagrożeniach alkoholowych podczas przebiegu ciąży

b)    Wiedzę   na temat FAS

c)    Możliwych   miejscach, gdzie w Wodzisławiu Śląskim można uzyskać pomoc

w   związku z problemami uzależnień

 

Akcja   ta będzie przeprowadzona w ciągu całego roku, we wszystkich gabinetach   ginekologicznych w naszym mieście.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Wodzisław Śląski

lut 13, 2014 | Posted byb in Rok 2014 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia