WYPOCZYNEK WOLNY OD UŻYWEK

Bez nazwy-1

Zadanie publiczne pt. „Wypoczynek wolny od używek” będzie realizowane poprzez:

  1. Organizację dwudniowej wycieczki do Wiednia dla grupy 10-20 osób
  2. Organizację tygodniowego obozu nad polskim morzem dla grupy 10 -20 osób

 

w terminie od 30.04.2014 do 31.10.2014 dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym. W ramach powyższego będzie propagowany trzeźwy styl życia. Na zajęciach, prelekcjach i poprzez prezentację będą przekazywane z jednej strony wiadomości o możliwych zagrożeniach, a z drugiej sposoby zapobiegania alkoholizmowi. Będą ukazane prawidłowe zachowania społeczne. Skuteczna realizacja celu ogólnego projektu ma prowadzić do: socjalizacji, częściowej resocjalizacji i zapobiegania marginalizacji oraz niedostosowaniu społecznemu młodych ludzi poprzez akceptację i wsparcie grupy, a tym kształtowania charakteru i postaw w przygotowaniu młodzieży do aktywnego uczestnictwa
w życiu społeczeństwa zgodnie z zasadami poszanowania drugiego człowieka, rozbudzenia do zaspokajania wyższej jakości potrzeb, nabycia umiejętności komunikacyjnych
i prezentowania swoich osiągnięć.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Wodzisław Śląski

lut 13, 2014 | Posted byb in Rok 2014 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia