NIE BIERZ – BĄDŹ WOLNY

Bez nazwy-1

Zadanie publiczne pt. „Nie bierz – Bądź wolny!” będzie realizowane poprzez:

  1. Organizację warsztatów  dla młodzieży zażywających nielegalne środki psychoaktywne, odnotowywanych przez policję już pierwszej konsumpcji
  2. Organizację dyżuru terapeutycznego podczas trwania Reagge festiwalu „Najcieplejsze miejsce na Ziemi”

 

 

w terminie marzec – grudzień 2014 dla młodzieży ze szkół naszego miasta.

Ad.1

Przewiduje się organizację dwóch edycji warsztatów  dla młodzieży zażywających nielegalne środki psychoaktywne, odnotowywanych przez policję już pierwszej konsumpcji. Selektywność zakłada, że tylko mniejszość spośród młodych ludzi, którzy próbują narkotyków, będzie miała poważne problemy z narkotykami lub uzależni się od nich, a eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi jest słabym predyktorem uzależnienia. Podczas gdy profilaktyka uniwersalna traktuje grupy docelowe w sposób ogólny, profilaktyka selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka.

 

 

 

 

Ad. 2

Podczas trwania Reagge festiwalu „Najcieplejsze miejsce na Ziemi” planuje się uruchomić całodobowy (przez trzy dni) punkt konsultacyjny, gdzie będą mogli się zgłosić uczestnicy (głównie młodzież) festiwalu w przypadku sytuacji kryzysowej czy kontaktu z narkotykami. Uzyskają tam niezbędną pomoc i wsparcie.

 

Dodatkowo będzie możliwość rozmowy z psychologiem lub specjalistą psychoterapii uzależnień (w punkcie konsultacyjnym – Poradni)

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Wodzisław Śląski

lut 13, 2014 | Posted byb in Rok 2014 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia