Są inne drogi niż nałogi

Bez nazwy-1

Zadanie publiczne pt. „Są INNE DROGI – niż n a ł o g i ” będzie realizowane poprzez:

  • Organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów gimnazjum i szkół średnich – grupa 20-30 osób

 

  • Organizację warsztatów profilaktycznych dla rodziców – grupa 20-30

 

w terminie luty – grudzień 2014 dla rodziców, dzieci i młodzieży  ze szkół naszego miasta organizowane w placówkach oświatowych. W ramach zajęć, prelekcji i prezentacji będą przekazywane z jednej strony wiadomości o możliwych zagrożeniach,  a z drugiej sposoby zapobiegania narkomanii. Będą ukazane prawidłowe zachowania społeczne.

Przewiduje się organizację 5 (dwugodzinnych) warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków:

warsztat profilaktyki narkotyków dla uczniów szkół średnich i gimnazjum obejmujący również problem dopalaczy

Dodatkowo przewiduje się organizację 2 (dwugodzinnych) warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków:

warsztat profilaktyki narkotyków dla rodziców uczniów szkół średnich i gimnazjum obejmujący również problem dopalaczy

W ramach warsztatów przewidziana jest emisja filmów edukacyjnych oraz panel dyskusyjny. Przewidziana jest prezentacja, stosowanie i używanie narkotestów. Będzie szeroko omawiany problem dopalaczy. Dodatkowo będzie możliwość rozmowy z psychologiem lub specjalistą psychoterapii uzależnień

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Wodzisław Śląski

lut 14, 2014 | Posted byb in Rok 2014 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia