Młodzi gniewni – młodzi trzeźwi

Bez nazwy-1

Zadanie publiczne pt. „MŁODZI GNIEWNI – MŁODZI TRZEŹWI”” będzie realizowane poprzez:

  • Organizację warsztatów edukacyjnych dla młodzieży na temat szkód wynikających z picia alkoholu (grupy 10-20 osób)

 

  • Organizację warsztatów edukacyjnych dla rodziców odnośnie wychowania dzieci bez przemocy (grupy 10-20 osób)

 

w terminie luty – grudzień 2014 dla młodzieży i rodziców. W ramach powyższego będzie propagowany trzeźwy styl życia. W ramach zajęć, prelekcji i prezentacji będą przekazywane z jednej strony wiadomości o możliwych zagrożeniach, a z drugiej sposoby ich zapobiegania.

Będą ukazane prawidłowe zachowania społeczne.

Ad.1 Przewiduje się organizację warsztatów edukacyjnych (dwugodzinnych), co drugi tydzień, na temat szkód, jakie może ponieść młody człowiek pijący alkohol.  Przedstawione będą mity na temat spożywania alkoholu przez młodzież, jakie mogą być ewentualne konsekwencje ponoszone przez młodzież jak również ich opiekunów. Z drugiej strony będą formułowane alternatywne rozwiązania spędzania czasu, aktywności fizycznej i umysłowej jako substytutów. Praca warsztatowa pozwoli utworzyć szeroki wachlarz prawidłowych zachowań młodego człowieka.

W ramach warsztatów przewidziana jest emisja filmów edukacyjnych oraz panel dyskusyjny. W każdy dzień przewiduje się posiłek oraz napoje dla młodych ludzi.. Będą przekazane materiały edukacyjne i informacyjne. Dodatkowo będzie możliwość rozmowy z psychologiem lub specjalistą psychoterapii uzależnień.

Ad.2 Przewiduje się organizację dwóch  warsztatów edukacyjnych (dwugodzinnych) z zakresu problematyki przemocy –głównie skierowanych dla rodziców. Warsztaty te będą omawiały tematy:

- asertywności

- równouprawnienia członków rodziny

- ofiar przemocy

- tematyki przemocy fizycznej i psychicznej.

W ramach warsztatów przewidziana jest emisja filmów edukacyjnych o tematyce przemocy i jej zapobiegania oraz panel dyskusyjny. Będą przekazane materiały edukacyjne i informacyjne. Dodatkowo będzie możliwość rozmowy z psychologiem lub specjalistą psychoterapii uzależnień.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Wodzisław Śląski

lut 14, 2014 | Posted byb in Rok 2014 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia