„TRZEŹWY RODZIC = ODPOWIEDZIALNY RODZIC”

Bez nazwy-1

Zadanie publiczne pt. „TRZEŹWY RODZIC = ODPOWIEDZIALNY RODZIC”

będzie realizowane poprzez:

  1. Organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów III klas gimnazjum :
    jeden warsztat dwugodzinny na temat FAS
    drugi warsztat dwugodzinny na temat przemocy
  2. Organizację warsztatów profilaktycznych dla rodziców, nauczcyieli i wychowawców – jedna edycja dwugodzinna na temat FAS

 

w terminie październik – grudzień 2014 dla rodziców, nauczycieli
i wychowawców, dzieci i młodzieży. Warsztaty te będą omawiały tematy:

- asertywności

- równouprawnienia członków rodziny

- ofiar przemocy

- tematyki przemocy fizycznej i psychicznej.

- informacji o zagrożeniach alkoholowych podczas przebiegu ciąży

- wiedzy na temat FAS

- możliwych miejscach, gdzie można uzyskać pomoc w związku z problemami uzależnień

 

W ramach warsztatów przewidziana jest emisja filmów edukacyjnych o tematyce przemocy i jej zapobiegania oraz panel dyskusyjny. Będą przekazane materiały edukacyjne i informacyjne. Dodatkowo będzie możliwość rozmowy z psychologiem lub specjalistą psychoterapii uzależnień.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Wodzisław Śląski

 

sty 31, 2015 | Posted byb in Rok 2014 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia