Świadoma Przyszłość

Bez nazwy-1

Zadanie publiczne pt. „Świadoma przyszłość”  ma na celu aktywizację zawodową
i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Skierowane jest do osób
i  młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Polegać będzie na zdobyciu nowych umiejętności zawodowych i społecznych wynikających z nauki języka niemieckiego i angielskiego. Możliwość posługiwania się językiem obcym, szczególnie w położeniu makrogeograficznym
i przygranicznym naszego miasta Wodzisławia Śląskiego, zwiększa w znacznym stopniu atrakcyjność osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym na rynku pracy. Znajomość języka niemieckiego i angielskiego w wielu ofertach pracy jest głównym i kluczowym punktem angażu. Posiadanie takich umiejętności wyrównuje szanse przy poszukiwaniu pracy.

 

W ramach zadania prowadzony będzie przez wykwalifikowanych nauczycieli/lektorów języka niemieckiego i angielskiego intensywny kurs języka niemieckiego i angielskiego. Zajęcia będą odbywały się co tydzień (po dwie godziny lekcyjne) w Poradni FENIX. W ramach zadania osoby otrzymają materiały – podręczniki, zeszyty, materiały piśmiennicze, które również wykorzystają podczas nauki języka w domu. Po zakończeniu każdego spotkania przewidziany jest posiłek dla uczestników (młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym często przychodzi do Poradni bez posiłku, prosto ze szkoły i głodna).

Grupa docelowa -  osoby ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – około 10-20 osób

Po zakończeniu projektu osoby biorące w nim aktywny udział otrzymają stosowne zaświadczenia w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Dla młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym może być to dodatkową, wpływającą na ocenę ze sprawowania formą indywidualnego samorozwoju ucznia.

 

Fundacja planuje zoorganizowanie 4 warsztatów na temat poszukiwania pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warsztaty odbędą się w siedzibie w Fundacji, będzie poruszany m.in. temat gdzie i w jaki sposób szukać pracy, jak przygotować niezbędne dokumenty, jak się zachować podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na jednych z warsztatów będzie zaproszony prawnik i członkowie Spółdzielni Socjalnej, którzy podzielą się swoim doświadczeniem zawodowym opowiedzą jakie były ich początki, co musieli zrobić aby otrzymać pracę i wiele innych ciekawych tematów. Co więcej jeden z warsztatów będzie dotyczył wizyty studyjnej w Spółdzielni Socjalnej FENIX-Najlepśniki, uczestnikom zostaną przekazane informacje w jaki sposób założyć własną firmę i stworzyć sobie własne miejsce pracy. Dla każdego uczestnika zapewniamy posiłek i napój. Dodatkowo każdy otrzyma zaświadczenie ukończenia takich warsztatów.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Wodzisław Śląski

sty 31, 2015 | Posted byb in Rok 2015 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia