„DOROSŁOŚĆ – TRZEŹWOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ”

Bez nazwy-1

Zadanie publiczne pt. „„DOROSŁOŚĆ – TRZEŹWOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ”” będzie realizowane poprzez:

  1. Organizację 6 warsztatów edukacyjnych na temat FAS/FAE (grupy 20-30 osób)
  2. Organizację 2 warsztatów edukacyjnych dla kierowców (grupy 20 -30 osób)
  3. Organizację 8 warsztatów edukacyjnych na temat zagrożeń wynikających z uzależnień substancji psychoaktywnych (grupy 20-30)
  4. Organizacje 4 warsztatów na temat innych uzależnień behawioralnych (grupy 20-30)

 

w terminie styczeń – grudzień 2015 dla kobiet w ciąży i planujących ciąże, młodzieży szkolnej oraz kierowców. W ramach powyższego będzie propagowany trzeźwy styl życia. W ramach zajęć, prelekcji i prezentacji będą przekazywane z jednej strony wiadomości o możliwych zagrożeniach, a z drugiej sposoby ich zapobiegania.

Będą ukazane prawidłowe zachowania społeczne.

 

Ad.1 Przewiduje się organizację sześciu  warsztatów edukacyjnych (dwugodzinnych) z zakresu problematyki FAS/FAE – w siedzibie Fundacji, szkołach ponadgimnazjalnych lub w innych placówkach (MOPS, Dziupla, itp.)

 

W ramach warsztatów przewidziana jest prezentacja o tematyce FAS/FAE oraz panel dyskusyjny. Dla każdego uczestnika przewiduje się posiłek oraz napoje.Będą przekazane materiały edukacyjne i informacyjne:

a)       Informacje o zagrożeniach alkoholowych podczas przebiegu ciąży

b)      Wiedzę na temat FAS

c)      Możliwych miejscach, gdzie w Wodzisławiu Śląskim można uzyskać pomoc

w związku z problemami uzależnień

 

Dodatkowo będzie możliwość rozmowy z psychologiem lub specjalistą psychoterapii uzależnień.

 

Ad.2 Przewiduje się organizację dwóch warsztatów edukacyjnych (dwugodzinnych)

z zakresu problematyki uzależnień  – dla kierowców w Ośrodkach Szkolenia Kierowców w Wodzisławiu Śląskim lub w siedzibie Fundacji

 

W ramach warsztatów przewidziana jest prelekcja i prezentacja o tematyce alkoholowej i wpływu substancji psychoaktywnych na zachowania motoryczne oraz panel dyskusyjny. Będą przekazane materiały edukacyjne i informacyjne. Dodatkowo będzie możliwość rozmowy z psychologiem lub specjalistą psychoterapii uzależnień. Dla każdego uczestnika zapewniamy ciepły posiłek i napój.

 

Ad.3 Przewiduje się organizację ośmiu warsztatów edukacyjnych (dwugodzinnych) odnośnie zagrożeń wynikających z uzależnień substancji psychoaktywnych w MOPS w Wodzisławiu Śląskim, Dziupli, szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych lub w siedzibie Fundacji

 

W ramach warsztatów przewidziane są zajęcia i prezentacja na temat przyczyn i skutków zażywania substancji psychoaktywnych, promowania zdrowego stylu życia i świadomego wyboru ról życiowych oraz panel dyskusyjny. Będą przekazane materiały edukacyjne i informacyjne. Dodatkowo będzie możliwość rozmowy z psychologiem lub specjalistą psychoterapii uzależnień. Dla każdego uczestnika zapewniamy ciepły posiłek i napój.

 

Ad.4 Zakłada się organizacje czterech warsztatów informacyjno-edukacyjnych (dwugodzinnych) na temat innych uzależnień behawioralnych w siedzibie Fundacji lub szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. itp.

 

Będzie możliwość wybrania  tematu warsztatu innych uzależnień behawioralnych. Przewiduje się zajęcia, prelekcję i prezentacje wybranego tematu oraz panel dyskusyjny. Będą przekazane materiały edukacyjne i informacyjne. Dodatkowo będzie możliwość rozmowy z psychologiem lub specjalistą psychoterapii uzależnień. Dla każdego uczestnika zapewniamy ciepły posiłek i napój.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Wodzisław Śląski

 

sty 31, 2015 | Posted byb in Rok 2015 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia