Nie bierz – SIEBIE WYBIERZ

Bez nazwy-1

Zadanie publiczne pt. „Nie bierz – SIEBIE WYBIERZ!”  będzie realizowane poprzez:

  1. Organizację 16 warsztatów profilaktycznych dla uczniów gimnazjum i szkół średnich i rodziców – grupa 20-30 osób
  2.  Organizację  2 warsztatów  dla młodzieży zażywających nielegalne środki psychoaktywne, odnotowywanych przez szkoły, Policję, Straż Miejską i inne instytucje już podczas pierwszej konsumpcji – grupa 20-30 osób
  3.  Organizację 2 warsztatów  profilaktycznych „Młodzi Trenerzy” dla uczniów ponadgimnazjalnych –  grupa 20 osób

Ad. 1 W terminie styczeń – grudzień 2015 dla rodziców, dzieci i młodzieży  ze szkół naszego miasta organizowane w miejscach uzgodnionych z Dyrekcją szkół (placówki szkolne, siedziba Fundacji, MOPS, Dziupla itp.). W ramach zajęć, prelekcji i prezentacji będą przekazywane z jednej strony wiadomości o możliwych zagrożeniach,  a z drugiej sposoby zapobiegania narkomanii, co więcej przewidziana jest prezentacja, stosowanie i używanie narkotestów oraz panel dyskusyjny. Dodatkowo na zajęciach będzie szeroko omawiany temat dopalaczy. Będą ukazane prawidłowe zachowania społeczne. Ponadto będzie możliwość rozmowy z psychologiem lub specjalistą psychoterapii uzależnień, a także zapewniamy ciepły posiłek i napój.

 

Ad 2. Przewiduje się organizację dwóch edycji warsztatów dla młodzieży zażywających nielegalne środki psychoaktywne, odnotowywanych przez szkoły, Policję, Straż Miejską i inne instytucje już podczas pierwszej konsumpcji. Selektywność zakłada, że tylko mniejszość spośród młodych ludzi, którzy próbują narkotyków, będzie miała poważne problemy z narkotykami lub uzależni się od nich, a eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi jest słabym predyktorem uzależnienia. Podczas gdy profilaktyka uniwersalna traktuje grupy docelowe w sposób ogólny, profilaktyka selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka.  Zajęcia będą odbywały w siedzibie Fundacji.

 

 

Ad.3. Raz na pół roku będą organizowane warsztaty w siedzibie Fundacji dla przewodniczących lub przedstawicieli klas ponadgimnazjalnych tzw. „Młodzi Trenerzy”, którzy zostaną przeszkoleni na temat skutków zażywania narkotyków, otrzymają materiały niezbędne do przeprowadzenia prelekcji, następnie podzielą się swoją wiedzą z innymi uczniami klasy na lekcji wychowawczej. Każdy przedstawiciel otrzyma certyfikat ukończenia takiego warsztatu. Dodatkowo dla każdego uczestnika warsztatów zapewniamy ciepły posiłek i napój.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Wodzisław Śląski

sty 31, 2015 | Posted byb in Rok 2015 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia