Życie bez promili!!

images

Zadanie publiczne pt. „Życie bez promili” będzie realizowane poprzez:

  1. Organizację 15 warsztatów profilaktycznych dla młodzieży na temat skutków spożywania alkoholu

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie 15 warsztatów w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Rybniku. Selektywność zakłada, że tylko mniejszość spośród młodych ludzi, którzy próbują alkoholu, będzie miała poważne problemy z alkoholem lub uzależni się od nich, a eksperymentowanie z alkoholem jest słabym predyktorem uzależnienia. Podczas gdy profilaktyka uniwersalna traktuje grupy docelowe w sposób ogólny, profilaktyka selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, która cechuje się wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka.

Na warsztatach będą przekazane materiały edukacyjne i informacyjne. Przewidziana jest prezentacja i panel dyskusyjny, gdzie z jednej strony będą przekazane informacje o możliwych zagrożeniach, z drugiej sposoby zapobiegania. Będzie możliwość rozmowy z psychologiem lub specjalistą psychoterapii uzależnień. Dla każdego warsztatów przewiduje się posiłek i napój.

Informacja zostanie rozesłana listownie do wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Rybniku.

lis 18, 2015 | Posted byb in Aktualności, Rok 2015 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia