„Wakacje bez promili”

LOGO-Po+éudniowa-Brama111222

Zadanie publiczne pt. „Wakacje bez promili” będzie realizowane poprzez:

  1. Organizację czterodniowego obozu narciarskiego do Czech dla grupy 10-20 osób
  2. Organizację tygodniowego obozu letniego w Polsce w górach (Tatry lub Pieniny lub Bieszczady) dla grupy 10-20 osób

 

W terminie od 01.02.2016 do 31.10.2016 planuje się organizację 2 obozów dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. W ramach powyższego będzie propagowany trzeźwy styl życia. Na zajęciach, prelekcjach i poprzez prezentację będą przekazywane z jednej strony wiadomości o możliwych zagrożeniach, a z drugiej sposoby zapobiegania alkoholizmowi. Będą ukazane prawidłowe zachowania społeczne. Skuteczna realizacja celu ogólnego projektu ma prowadzić do: socjalizacji, częściowej resocjalizacji i zapobiegania marginalizacji oraz niedostosowaniu społecznemu młodych ludzi poprzez akceptację i wsparcie grupy, a tym kształtowania charakteru i postaw w przygotowaniu młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa zgodnie z zasadami poszanowania drugiego człowieka, rozbudzenia do zaspokajania wyższej jakości potrzeb, nabycia umiejętności komunikacyjnych i prezentowania swoich osiągnięć. Organizacja wypoczynku będzie stanowić element udzielania rodzinom, w których występuje problem uzależnień, wsparcia w zakresie prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie i ograniczenie skutków społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu i innymi uzależnieniami. Podczas obozów organizowanych w ramach tego zadania, będą realizowane założenia z całorocznego programu profilaktycznego dot. pracy z dziećmi, które pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi. Program profilaktyczny będzie ukierunkowany na eliminowanie lub na zmniejszanie poziomu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, poprzez m.in. zmianę sądów poznawczych, czyli wprowadzenie doświadczeń korekcyjnych, zmianę wzorców zachowań poprzez nabywanie nowych umiejętności itp. Młodzież, która bierze udział w zajęciach całorocznych związanych z psychoterapią, samorozwojowych i profilaktycznych, praktycznie nie ma możliwości wyjazdu za granicę, ażeby poprzez nowe doświadczenia, pracę nad sobą i poszerzenie własnych horyzontów docenić i zwiększyć wysiłek pracy nad sobą. Jest to szczególnie motywujące dla młodych ludzi – gdyż możliwość zobaczenia innych krajów staje się szczególnym rodzajem dodatkowych wewnętrznych zasobów.

kwi 12, 2016 | Posted byb in Aktualności, Rok 2016 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia