Dopalacze = Wypalacze Życia

LOGO-Po+éudniowa-Brama111222

Zadanie publiczne pt. „Dopalacze = Wypalacze Życia”” będzie realizowane poprzez:

  1. Organizację 12 warsztatów w ramach profilaktyki uniwersalnej  dla uczniów gimnazjum i szkół średnich i rodziców – grupa 20-30 osób
  2. Organizację  2 warsztatów w ramach profilaktyki selektywnej dla młodzieży zażywających nielegalne środki psychoaktywne, odnotowywanych przez policję już pierwszej konsumpcji – grupa 20-30 osób
  3. Organizację 4 warsztatów  w ramach profilaktyki uniwersalnej  „Młodzi Trenerzy” dla uczniów ponadgimnazjalnych –  grupa 20 osób

 

Ad. 1 W terminie luty – grudzień 2016 planuje się przeprowadzenie dwunastu  warsztatów dwugodzinnych dla rodziców, dzieci i młodzieży  szkolnej z naszego miasta w placówkach oświatowych. W ramach zajęć, prelekcji i prezentacji będą przekazywane z jednej strony wiadomości o możliwych zagrożeniach,  a z drugiej sposoby zapobiegania narkomanii, co więcej przewidziana jest prezentacja, stosowanie i używanie narkotestów oraz panel dyskusyjny. Dodatkowo na zajęciach będzie szeroko omawiany temat dopalaczy. Będą ukazane prawidłowe zachowania społeczne. Ponadto będzie możliwość rozmowy z psychologiem lub specjalistą psychoterapii uzależnień, a także zapewniamy ciepły posiłek i napój.

 

Ad 2. Przewiduje się organizację dwóch edycji warsztatów raz na kwartał  dla młodzieży zażywających nielegalne środki psychoaktywne, odnotowywanych przez policję już pierwszej konsumpcji. Selektywność zakłada, że tylko mniejszość spośród młodych ludzi, którzy próbują narkotyków, będzie miała poważne problemy z narkotykami lub uzależni się od nich, a eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi jest słabym predyktorem uzależnienia. Podczas gdy profilaktyka uniwersalna traktuje grupy docelowe w sposób ogólny, profilaktyka selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka. Zajęcia będą odbywały w siedzibie Fundacji lub w szkołach decyzja będzie zależała od uczestników warsztatów. Poza tym dla każdego uczestnika warsztatów zapewniamy ciepły posiłek i napój.

 

Ad. 3. Raz na kwartał będą organizowane warsztaty dwugodzinne w siedzibie Fundacji dla przewodniczących lub przedstawicieli klas ponadgimnazjalnych tzw. „Młodzi Trenerzy”, którzy zostaną przeszkoleni na temat skutków zażywania narkotyków, otrzymają materiały niezbędne do przeprowadzenia prelekcji, następnie podzielą się swoją wiedzą z innymi uczniami klasy na lekcji wychowawczej. Każdy przedstawiciel otrzyma certyfikat ukończenia takiego warsztatu. Dodatkowo dla każdego uczestnika warsztatów zapewniamy ciepły posiłek i napój.

kwi 12, 2016 | Posted byb in Aktualności, Rok 2016 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia