Młodzi gniewni – Reakcja na przemoc

logo_rops


Kampania kierowana jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich rodziców z zakresu problematyki przemocy. Zadanie ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie, zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku bycia świadkiem lub doświadczającym  przemocy w rodzinie,  zapoznanie się ze sposobami pomocy w przypadku doświadczania przemocy w rodzinie, pokazanie pozytywnych przykładów rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez użycia przemocy.
Konkurs organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej województwa śląskiego.
Planuje się przeprowadzenie 15 warsztatów (dwugodzinnych) dla uczniów wyżej wymienionych szkół oraz 10 warsztatów (jednogodzinnych) edukacyjnych dla rodziców.

cze 30, 2016 | Posted byb in Aktualności, Rok 2016 | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia